Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn alle Achterhoekse gemeenten actief met dit concept. Wat overal terugkomt, is het enthousiasme bij de betrokken partijen. Dat enthousiasme is vastgelegd in een serie video’s. Deze video’s delen we graag met u en nodigen u van harte uit de video’s ook te delen in uw eigen netwerk.

Verschillende perspectieven

In de video’s wordt er van verschillende kanten gekeken naar Welzijn op Recept, de ervaringen en de voordelen daarvan.

Bekijk hier de verschillende video’s