Vooraankondiging Patient Journey Verduurzamen Complexe Wondzorg 26 juni 2023

Save the date!

Patient Journey Complexe Wondzorg

Beste professional in de zorgketen,

Op maandag 26 juni a.s. organiseert het Patient Journey Netwerk in samenwerking met hogeschool Windesheim een Patient Journey gericht op complexe wondzorg. Het Patient Journey Network is gericht op het verbeteren van het fysiek en sociaal welzijn van de mens. Dit doen we door het faciliteren van samenwerking en verbinding tussen de diverse spelers binnen de sector van zorg en welzijn.

Tijdens deze Patient Journey staat niet alleen het doelmatiger organiseren van de complexe wondzorg centraal maar óók het tegengaan van verspilling van wondzorgmaterialen. Hiermee wordt bijgedragen aan doelstellingen van de Green Deal 3.0: Nederland op weg naar het verduurzamen van de zorg. Dat is hard nodig met het oog op schaarste van personeel en grondstoffen.

Uit een verkennend onderzoek van het lectoraat Supply Chain Finance en een thuiszorgorganisatie is gebleken dat er winst te behalen valt ten aanzien van de organisatie en gebruik van wondzorgmaterialen.

Gedurende de sessie bekijken we met professionals uit de gehele keten naar de wijze(n) waarop de zorg van slecht genezende wonden verloopt. Hierbij brengen we niet alleen ervaringen van patiënten in beeld. We streven ernaar om bij deze Journey alle stakeholders bij complexe wondzorg te betrekken: huisartsen, ziekenhuis, wijkverpleging, wondspecialisten, apotheek, medische groothandels en verzekeraars. Dit doen we aan de hand van reële en herkenbare casuïstiek en kijken ook naar de organisatie van informatie en communicatie.

Vervolgens focussen we ons op hoe we dat in de toekomst samen nog beter kunnen doen. Welke verbetervraagstukken komen naar voren en wie wil zich op welke wijze verbinden aan een toekomstig project waarin ketenpartners samenwerken met het lectoraat SCF?

Kortom, lijkt het jou interessant en uitdagend om samen deze reis te doorlopen?

Noteer maandag 26 juni a.s. van 16.30 uur tot 19.30 uur in je agenda en meld je aan voor dit gratis event. Het event vindt plaats op hogeschool Windesheim te Zwolle.

Via deze aankondiging stellen we je graag op de hoogte. Tegen die tijd versturen we het definitieve programma met meer gedetailleerde informatie. Er is plaats voor ca. 50 deelnemers. Mocht je je willen aanmelden dan kan dat via Aanmeldformulier Patient Journey 26 juni 2023 

Interesse om in de toekomst ook een Patiënt Journey te organiseren? Het Patiënt Journey Network kan daarbij ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op via patientjourney@windesheim.nl