Van problemen naar oplossingen: sessie arbeidsmarktproblematiek

Op donderdag 15 januari 2022 is de programmacoalitie Arbeidsmarktproblematiek voor een sessie bij elkaar gekomen. Er is akkoord om voor de benoemde gemeenschappelijke thema’s (ziekteverzuim, uitstroom van personeel en taakdifferentiatie) oplossingen aan te dragen. 

De programmacoalitie gaat verder aan de slag met de genoemde thema’s en komt medio februari opnieuw bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Bekijk hier de presentatie van deze sessie.