Transformatie in medicatie: hoe out of the box denkt u?

Op donderdag 8 oktober organiseerde de Regionale Zorgalliantie Zwolle (RZA) een webinar over het thema medicatie en leefstijl. Wat is de rol van de apotheker? Wat is de invloed van leefstijl op medicatiegebruik? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen professionals?

Nanja de Jong, apotheker bij Gezondheidshuis Stadshagen, vertelde over de rol van de apotheker. Hoe is deze nu en hoe zou deze kunnen of moeten zijn? Zij benadrukte het belang van de samenwerking rondom de burger. In deze samenwerking schrijven apothekers niet alleen medicatie voor, zij willen en kunnen ook goed meedenken over bijvoorbeeld leefstijlinterventies. Zo is er een groep ‘Leefstijlapothekers’ die zich inzetten voor dit thema, en kennis en ervaringen delen.
Iris de Vries, huisarts en leefstijlarts en voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl inspireerde met voorbeelden van leefstijlinterventies en hoe we ‘out of the box’ moeten denken en doen. Zij gaf aan hoe ook de rol van huisarts aan het veranderen is, en hoe de Vereniging Arts en Leefstijl zich hard maakt voor het integreren van leefstijlproblematiek in bijvoorbeeld de huisartsenopleiding. Iris sloot af met een oproep: waar gaat u gelijk mee aan de slag en hoe – out of the box- bent u nog over twee weken?

Dit inspirerende webinar is hier terug te kijken.
De inspiratiesessie werd namens de RZA georganiseerd door apothekers, GGD IJsselland, Icare en Proscoop.