Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht

Presentatie initiatief TZA IJssel-Vecht

Jolanda van Til, coördinator van de TZA IJssel-Vecht, heeft een presentatie gegeven om dit initiatief en de stand van zaken toe te lichten.

De TZA IJssel-Vecht begeleidt bij bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de praktijk. Zij biedt (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rondom innovaties in de zorg. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. TZA IJssel-Vecht biedt is een innovatieve leer-, werk-, oefen- en testomgeving.

Men kan kennismaken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De activiteiten (o.a. een probeerservice, trainingen, workshops) krijgen vorm in het Living Lab, de Academie, een onderzoeksplatform en kenniskringen. Organisaties kunnen lid worden van de TZA IJssel-Vecht.

De formele start van de TZA IJssel-Vecht is januari 2022. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jolanda van Til, j.van.til@tza-ijsselvecht.nu