Sectortafel Zorg & Welzijn

Fenna Eefting, bestuurlijk kartrekker sectortafel Zorg en Welzijn en bestuurder De Vogellanden en Sandra Duijn, netwerkregisseur sectortafel zorg en welzijn en projectmanager van Maak werk van je droombaan, hebben 19 januari 2022 een presentatie gegeven in het bestuurlijk overleg RZA over Sector Tafel Zorg & Welzijn regio Zwolle met als onderwerpen:

Kijken naar talenten binnen en buiten de Sector Zorg & Welzijn.

Altijd genoeg mensen in je bedrijf. Direct de juiste expertise voorhanden. Minimaal ziekteverzuim. En continu innoveren, gewoon omdat medewerkers zo betrokken zijn dat ze zelf met slimme ideeën komen.

Dat is waar we naartoe willen als sector Zorg & Welzijn. Zodat een gezonde, vitale en waardevolle sector ontstaat. Eén waarin mensen lang, gelukkig en gezond hun werk doen.

Sector Tafel Zorg & Welzijn regio Zwolle:

  • Sinds 2015 regio Zwolle initiatief vanuit WGV Zorg & Welzijn
  • Met alle partners een intentie verklaring getekend
  • Inspiratie bijeenkomsten “Buiten de Oevers”
  • RIF aanvraag
  • Bestuurlijk lerend netwerk (leiderschap bestuurders)

Klik hier voor meer informatie.

 

Sandra Duijn werd enkele vragen gesteld:

Was je al bekend met de Regionale Zorg Alliantie?
Sandra: “Van mijn samenwerkingspartners en bestuurders had ik gehoord over de Regionale Zorg Alliantie.”

Wat was de aanleiding om  een presentatie te geven tijdens het bestuurlijk overleg van de RZA?
Sandra: “Als netwerkregisseur van de sectortafel Zorg en Welzijn ben ik altijd op zoek naar kansen om elkaar te versterken en om de verbinding te zoeken op thema’s. De actie-agenda van de sectortafel en de programmacoalities van de RZA lijken op elkaar en daarom hebben we gekeken of we samen kunnen optrekken.”

Wat heeft het inbrengen van jouw presentatie gebracht?
Sandra: “Naast kennismaken hopelijk de eerste aanzet tot een goede samenwerking.”

Heb je ten aanzien van jouw presentatie tips voor de bestuurders van de RZA die ze kunnen meenemen in de bestuurlijke overleggen?
Sandra: “Op dit moment heb ik geen tips anders dan dat het me goed lijkt om elkaar goed op te hoogte te houden en regelmatig bij te praten.”

Klik hier om de presentatie te zien.