Regiobeeld regio Zwolle en omgeving

De RZA heeft als doel de inwoners van regio Zwolle in staat te stellen om hen zo goed mogelijk aan te laten passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, waarbij Triple Aim doelstellingen worden nagestreefd en positieve gezondheid centraal staat.

In opdracht van de Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle is een regiobeeld ontwikkeld voor regio Zwolle en omgeving. Het regiobeeld geeft een integraal inzicht in de (positieve) gezondheid van inwoners en heeft als doel inzicht te krijgen in kansrijke strategische thema’s in regio Zwolle. Hierdoor kunnen gerichte interventies, programmalijnen en/of projecten worden gestart

Bekijk hier de samenvatting: Samenvatting Regiobeeld Zwolle
Of lees hier het hele rapport: Rapport Regiobeeld Zwolle