Publicatie infographic van de RZA

De Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft een infographic gemaakt. Op de infographic is visueel weergegeven wie de alliantie is, wat haar doelstellingen zijn en wat ze oplevert. Ook geeft het een mooi overzicht van de werkzaamheden van afgelopen 2 jaar. Zo zijn er inmiddels 5 programmacoalities gestart, waarin domein-overstijgend wordt samengewerkt aan inhoudelijke thema’s.   

Een herkenbaar gezicht in de regio
Op dit moment wordt er ook een inspiratievideo gemaakt, waarin de bestuurders uit de RZA vertellen wie ze zijn, en wat gezondheid voor hen betekent. Heeft u vragen of suggesties voor een van de programmacoalities van de RZA? Mail dan naar zorgalliantiezwolle@proscoop.nl. We zoeken verbinding met bestaande initiatieven en staan open voor samenwerking met andere organisaties!

Download
U kunt de infographic downloaden via deze link.