Programmacoalitie Leefstijl

De programmacoalitie Leefstijl wil interventies stimuleren en duurzaam implementeren die bewoners in staat stellen om gezonder te leven. Daarmee voorkomen we aandoeningen die de kwaliteit van leven enorm beperken (en de kosten van zorg belasten). We richten ons op interventies waar meerdere domeinen bij betrokken zijn, met name interventies die liggen op het snijvlak van verzekerde zorg en het publieke domein. Het gaat hierbij vooral om zogenaamde ‘geïndiceerde preventie’: een lichte behandeling voor mensen met beginnende problematiek of mensen met een hoog risico op problematiek die zelf nog geen zorgvraag hebben. Dit vraagt om verbinding van preventie uit het publieke domein en (verzekerde) curatieve zorg. Uitdagingen hierbij zijn vooral het opsporen van mensen met  beginnende problematiek en het motiveren tot deelname aan een ‘lichte’ interventie (toeleiden).

Lees hier de volledige focus en doelen: Programmacoalitie Leefstijl Focus missie doelen (definitief)

Nieuwsberichten

Samen werken aan een betere leefstijl - terugblik op de bijeenkomst van 24 januari 2023

Datum: 3-3-2023

Het verbeteren van leefstijl is een krachtig instrument om veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Het is daarom mooi dat steeds meer preventie-initiatieven van de grond komen! Effectieve preventie staat of valt met goede ketensamenwerking. Samenwerken begint met het inhoudelijk en persoonlijk kennen van elkaar. Daarom organiseerde de RZA-programmacoalitie Leefstijl op 24 januari 2023 de bijeenkomst ‘Samen werken aan een betere leefstijl’.

De bijeenkomst stond in het teken van het verbinden van preventie-initiatieven in de regio Zwolle[1]. De avond begon met een presentatie van Iris de Vries (huisarts, leefstijlarts en voorzitter Vereniging Arts & Leefstijl) die vertelde over het belang van en de toepassing van leefstijl in de spreekkamer. Zij ging onder andere in op het voeren van het ‘andere gesprek’: het gebruik van het leefstijlroer of Positieve Gezondheid in de spreekkamer. Daarna praatte Erik Koekoek (strategisch adviseur bij Zilveren Kruis) ons bij over het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de rol van ons allemaal bij het inrichten van de preventie-infrastructuur en integrale ketenaanpak.

 

In het tweede deel van de bijeenkomst kwamen verschillende preventie-initiatieven aan het woord. In 3 rondes presenteerden deze initiatieven zichzelf aan de geïnteresseerden en gingen zij met elkaar in gesprek. De gepresenteerde initiatieven waren de beweegmakelaar, de GLI+, Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG), Preventiepad Valpreventie Senioren, de leefstijlapotheker, Welzijn op Recept, Prevalidatie in Vogellanden, het Preventiecentrum van Isala en het Interactieve Leefstijlroer.

 

Het was een inspirerende bijeenkomst waar met veel enthousiasme op is gereageerd door de aanwezigen. De ongeveer 50 deelnemers van zeer verschillende disciplines hebben mooie inzichten opgedaan en verschillende wensen voor een vervolg aangedragen. Wordt vervolgd!

[1] Hiermee bedoelen we de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.  

Lees meer

Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle

Datum: 3-3-2023

Ketenaanpak Valpreventie

Vanuit het Regiobeeld Valpreventie (december 2020) is het Projectplan Valpreventie Zwolle geschreven door Marloes Holterman en Jeannette Bensink. De programmacoalitie Leefstijl van de Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft het projectplan gesubsidieerd. Het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle is het resultaat van de implementatie van het projectplan.

Het doel van deze ketenaanpak valpreventie is integraal domein overstijgen werken met als stip op de horizon is ‘de juiste ouderen op de juiste plek m.b.t. een verhoogd valrisico’.

In het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle staan de fasen van de ketenaanpak beschreven, de rollen van de professionals in de verschillende fasen, het belang van vroegsignalering, de multifactoriële valanalyse en naar welke valpreventieprogramma’s verwezen kan worden.

Het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle is een handboek om de ketenaanpak in uw eigen wijk, stadsdeel, dorp of regio te implementeren. U kunt het Preventiepad Valrisico Senioren Zwolle hier downloaden.

Lees meer