Positief gezond IJsselland: stimuleren, samenwerken en ondersteunen

Gezondheid centraal zetten

In de regio IJsselland zijn verschillende partijen bezig met Positieve Gezondheid. Deze brede manier van kijken zet gezondheid centraal in plaats van ziekte. De partijen willen graag van elkaar leren, elkaar stimuleren, samenwerken en ondersteunen. In de eerste helft van 2021 organiseerden Provincie Overijssel en GGD IJsselland drie werksessies waarin met partijen uit de regio de meerwaarde is onderzocht van een gezamenlijke beweging Positieve Gezondheid en hoe deze in gang kan worden gezet.

Subsidieaanvraag gehonoreerd

Op dit moment werkt een groep van vijf regionaal geori├źnteerde partijen (Hogeschool Windesheim, Zilveren Kruis, Provincie Overijssel, GGD IJsselland en Proscoop) aan de concretisering van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Overijssel en gehonoreerd en het laatste kwartaal van 2021 wordt gebruikt om de herkenbaarheid en communicatiekanalen van de regionale beweging Positief Gezond IJsselland verder vorm te geven. In 2022 en 2023 zal de beweging zich verder verspreiden door de regio en kunnen maatschappelijke partners aanhaken. Meer weten over de werksessies of contact opnemen? Hier lees je meer.

Samenwerking staat centraal

In de RZA is de beweging Positief Gezond IJsselland gepresenteerd en zijn diverse aanknopingspunten om hier gezamenlijk in op te trekken. Een aantal tips die gegevens werden:

  • De beweging kan het samenwerken in de wijk stimuleren
  • Positieve Gezondheid kan lopende interventies gericht op preventie versterken
  • Betrek inwoners op innovatieve manieren om participatie te stimuleren
  • Breng goede voorbeelden uit de regio in beeld

Meer weten over Positieve Gezondheid en de beweging Positief gezond IJsselland? Meld je dan aan voor het webinar van de RZA op 15 december.