Oplossingen voor Arbeidsmarktproblematiek

Vanuit de programmacoalitie Arbeidsmarktproblematiek (ambassadeurs: Isala, Medrie en gemeenten) hebben we de afgelopen periode gekeken naar oplossingen voor de drie thema’s:
– Taakdifferentiatie/inzet personeel,
– Uitstroom personeel en
– Ziekteverzuim.

Conclusie van de sessies:
Maak gebruik van al bestaande oplossingen in de regio Zwolle. Een overzicht van al bestaande oplossingen/ideeën is opgenomen bij het nieuwsbericht.

In het najaar gaan we evalueren hoe de oplossingen zijn toegepast bij de betrokken organisaties bij de Regionale Zorgalliantie Zwolle.