Daadkracht die er toe doet!

Het jaar 2020 staat voornamelijk in het teken van de strategische agenda. Op basis van een regiobeeld, dat inzicht geeft in de (positieve) gezondheid van de inwoners in 12 gemeenten rondom Zwolle, worden regionale en lokale, kansrijke of soms noodzakelijke thema’s voor de toekomst duidelijker. Met een aantal RZA-leden zijn deze thema’s voorbereid, zodat de gezamenlijke ambities op de thema’s  in programmacoalities verder uitgewerkt kunnen worden.

De strategische agenda bestaat voor de komende periode uit specifieke thema’s als mentaal welbevinden, leefstijl, transitie van zorg, arbeidsmarktproblematiek en een integraal kenniscentrum. De programmacoalities worden gevormd door enthousiaste ambassadeurs uit de RZA om samen daadkracht bij woord te voegen.

De RZA gaat in samenwerking met Proscoop in de toekomst deze programmalijnen en projecten monitoren en evalueren, waarna we een positieve beweging in de gehele populatie in regio Zwolle hopen te zien.