Transformatie in medicatie

Op donderdag 8 oktober a.s. organiseert de Regionale Zorg Alliantie (RZA) Zwolle een webinar over het thema medicatie en leefstijl. Wat is de rol van de apotheker? Wat is de invloed van leefstijl op medicatiegebruik? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen professionals? Meerdere inspirerende sprekers delen hun visie en goede voorbeelden.

Eigen kracht, groei en bloei voor de hele gemeenschap. De overheid steekt frontaal in op gezondheid, leefstijl en medicatiebeheersing. Dit zien we ook terug in landelijke nota’s. Regionale en lokale overheden nemen deze visie over. De Regionale Zorg Alliantie (RZA) in Zwolle besteedt tijdens haar derde inspiratiesessie aandacht aan het thema ‘Medicatie en leefstijl’.

Apothekers
In de sessie is een belangrijke rol weggelegd voor apothekers; wat is hun rol nu, en hoe kan deze beter? Apothekers delen hun visie.

Leefstijlgeneeskunde
Ook de impact van leefstijlinterventies vindt steeds meer onderkenning. De brede samenstelling van de zorgalliantie biedt kansen en mogelijkheden om de denkrichting rondom leefstijlinterventies te prikkelen en stimuleren.

Organisatie inspiratiesessie
De inspiratiesessie wordt namens de RZA georganiseerd door de Coöperatieve Apothekers Vereniging regio Zwolle, GGD IJsselland, Icare en Proscoop.

Doe mee!
Heeft u ideeën, out-of-the-box of juist traditioneel? Denkt u een verschil te kunnen maken? Wilt u meedenken hoe over medicatie en leefstijl? De digitale inspiratiesessie is een open platform waar we met elkaar en met elkaars expertise een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en gezonde samenleving.