Aanpak Valpreventie Zwolle 2021/2022

In december 2020 is het Regiobeeld Valpreventie Zwolle e.o. geschreven door Marloes Holterman (Vitaal & Veilig Thuis) en Jeannette Bensink (FysioZwolle). Het is ontwikkeld met subsidie van ZonMw, waarbij diverse partners in het werkveld hebben meegedacht met de ontwikkeling hiervan; Zilveren Kruis, FysioZwolle, de Isala Klinieken, GGD IJsselland, Icare, Vitaal & Veilig Thuis, WijZ en de Seniorenraad Zwolle. VeiligheidNL heeft dit proces begeleid. Het regiobeeld is in 2021/2022 de basis voor het opzetten van een effectieve, integrale en lokale aanpak met als doel het aantal valongevallen bij 70-plussers in Zwolle te verminderen.

Samenwerken aan het Preventiepad
In opdracht van de Regionale Zorgalliantie voeren Marloes Holterman en Jeannette Bensink het Projectplan aanpak valpreventie uit in het komende jaar, waarbij het projectteam versterkt wordt door Ian Mol (WijZ) en Daniëlle Bout (verpleegkundig specialist osteoporose van de Fractuur- en Osteoporosepolikliniek Isala). Door het organiseren van interactieve wijkgerichte bijeenkomsten zal er medio 2022 in samenwerking met alle partners die met ouderen te maken het ‘Preventiepad Valpreventie’ beschreven zijn, waarin duidelijk wordt wat de verantwoordelijkheden van de diverse professionals in de verschillende fasen van het preventiepad (signalering, diagnose, behandelfase, stabilisering/controlefase) zijn. Zo maken we in Zwolle duidelijke afspraken voor de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast wordt een handboek geschreven voor de regionale implementatie.