24-1-23 Save the date: Samen werken aan een betere leefstijl

Het verbeteren van leefstijl is een krachtig instrument om veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Het is daarom mooi dat steeds meer preventie-initiatieven van de grond komen! Effectieve preventie staat of valt met goede ketensamenwerking. Samenwerken begint met het inhoudelijk en persoonlijk kennen van elkaar. Daarom nodigen we u van harte uit voor het volgende initiatief:

Op dinsdag 24 januari van 16.30 uur tot 19.00 uur (en aansluitende borrel) organiseert de RZA-programmacoalitie Leefstijl een bijeenkomst voor het verbinden van preventie-initiatieven in de regio Zwolle.

De bijeenkomst heeft het karakter van een … Lees meer >