10 Praktische voorbeelden Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid stimuleren in de regio: 10 praktische voorbeelden

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het gaat onder meer om het voorkomen van ziekte, het vermogen met levensdimensies om te gaan en hoe je zelf jouw gezondheid kunt beïnvloeden. Gezondheid is daarmee niet langer alleen het domein van een zorgprofessional. Het vraagt een veel bredere blik en aanpak. Het landelijke ROS-netwerk ondersteunt deze insteek op talloze manieren.

Deze brede blik en aanpak op gezondheid wordt ‘Positieve Gezondheid’ genoemd. Het is volgens het Institute Positive Health (iPH) een bredere kijk op gezondheid uitgewerkt in zes levensdimensies. Het totaal van deze dimensies wordt verstaan …
Lees meer  >